Binnen de logopediepraktijken zijn zes logopedisten werkzaam. Alle logopedisten van Logopedie Eibergen – Groenlo volgen bij- en nascholingen, ze zijn aangesloten bij diverse kwaliteitskringen en blijven op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van logopedische zorg en kwaliteit. Ook zijn ze allen lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Youtha Ten Velden

Youtha is sinds juni 2011 afgestudeerd als logopediste aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Voorafgaand aan deze studie heeft zij middels verscheidene opleidingen ervaringen opgedaan in het begeleiden van kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling.
Per 1 juli 2013 is zij één van de praktijkhoudsters van Logopedie Eibergen. Naast Eibergen heeft ze samen met Liona per 1 september een dependance geopend in Groenlo.

Youtha is aangesloten bij de kwaliteitskring in de regio, waar ze sinds begin 2013 kwaliteitskringbegeleider van is. Daarnaast staat ze geregistreerd in het kwaliteitsregister voor Paramedici en is ze lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Specialisaties: OMFT, dysfatische ontwikkeling, logopedie bij Down syndroom, mimetherapie, ziekte van Parkinson, stemstoornissen, larynxmanipulatie, logopedie chronische hoestklachten volgens het SPEICH-C programma, oncologische en neurologische slikstoornissen, afasie, dysartrie, spraak- en slikrevalidatie na een totale laryngectomie, facialis parese, dementie, gehoortraining na plaatsing CI.

Telefoonnummer: 06-21307639

Liona Mast

Liona is sinds maart 2008 afgestudeerd als logopediste aan de hogeschool Windesheim te Zwolle. Direct na het afstuderen is zij begonnen met haar werkzaamheden als logopediste bij Logopedie Eibergen. Sinds 1 juli 2013 is zij hier één van de praktijkhoudsters van. Op 1 september is ze samen met Youtha een dependance gestart in Groenlo.

Liona staat sinds 2010 geregistreerd als preverbale logopedist. Ook is zij sinds  2014 geregistreerd als dylsexiespecialist en is partner van Berkel-B waarvoor ze vergoede dyslexiebehandelingen uitvoert.

Liona is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Daarnaast is ze aangesloten bij verschillende kwaliteitskringen.

Specialisaties: preverbale logopedie, dyslexie / lees- en spellingproblemen, articulatiestoornissen (fonologisch & fonetisch), PROMPT, schisis, OMFT, spraakafzien.

Telefoonnummer: 06-15662639

Daphne Klein Entink

Daphne is sinds februari 2006 afgestudeerd als logopediste aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Direct na het behalen van haar diploma is zij als logopediste aan het werk gegaan, zowel binnen de vrijgevestigde praktijk als in het speciaal onderwijs. Hierin heeft zij dan ook verschillende bij- en nascholingen in gevolgd om haar deskundigheid uit te breiden om zo de diverse doelgroepen nog beter te kunnen begeleiden en ondersteunen.

Per 1 februari 2016 is Daphne Logopedie Eibergen-Groenlo komen versterken. Daphne is voornamelijk werkzaam in Groenlo. Daphne staat geregistreerd in het kwaliteitsregister voor Paramedici en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Specialisaties: articulatiestoornissen, taalstoornissen bij meertalige kinderen, stotteren (RESTART DSM Werkwijze), OMFT,  Taal in Blokjes, Weerklank gebaren, PECS, ComVoor.

Telefoonnummer: 06-33348817

Sabine Scheffer

Sabine is sinds juni 2017 afgestudeerd als logopediste aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen locatie Nijmegen. Direct na het behalen van haar diploma is zij gestart met de masterspecialisatie Taal- Spraakpathologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waarin zij opgeleid wordt tot deskundige op het gebied van taal- en spraakstoornissen.
Per 1 mei 2018 is Sabine Logopedie Eibergen-Groenlo komen versterken. Sabine is voornamelijk werkzaam in Eibergen. Ze staat geregistreerd in het kwaliteitsregister voor Paramedici.
Algemeen logopedist.
Telefoonnummer: 06-15663112

Mendy Rutten

Mendy is sinds juni 2011 afgestudeerd als logopediste aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Na gewerkt te hebben in verschillende praktijken is Mendy sinds 1 maart 2019 werkzaam bij Logopedie Eibergen - Groenlo. Mendy is voornamelijk werkzaam in Eibergen. Ze staat geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici.

Specialisaties: PROMPT 1 & 2, communicatieve taaltherapie, DGM, dyslexie / lees- en spellingproblemen, OMFT, taalstoornissen bij meertalige kinderen.

Telefoonnummer: 06-15661516

Nicole Frielink

Nicole is sinds juli 2002 afgestudeerd als logopediste aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Na ruim 12 jaar gewerkt te hebben bij Centrum voor Revalidatie "Roessingh", heeft ze sinds  mei 2019 de overstap gemaakt naar Logopedie Eibergen - Groenlo. Nicole zal op verschillende locaties werkzaam zijn.

Specialisaties: ondersteunende communicatie voor niet of nauwelijks sprekende kinderen, slikproblemen, afasie, dysartrie, cognitieve communicatiestoornissen, neuromusculaire aandoeningen, ALS, mimetherapie, larynxmanipulatie, canules.

Telefoonnummer: 06-25388677