Onze specialisaties

Wij vinden het belangrijk dat zowel kennisontwikkeling als professionalisering / specialismen, op het vereiste niveau blijft. Hier zorgen we voor door bij- en nascholingen te volgen.We zijn gespecialiseerd en ervaren in:

Preverbale logopedie: 
Ondersteuning en begeleiding van eet- en drinkproblemen bij baby’s en zeer jonge kinderen;

TOLK voor taalontwikkeling:
TOLK is een methode voor taalstimulering waarbij het taalachterstanden bij kinderen wil voorkomen of verhelpen. De methode sluit aan bij het natuurlijke proces van de taalontwikkeling;

Taalontwikkelingsstoornissen:
Voor meer informatie over de taalontwikkeling kunt u kijken opwww.kindentaal.nl. Hier kunt u tevens een vragenlijst doen waarmee u kunt zien of de taalontwikkeling van uw kind op niveau is;

Onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische articulatiestoornissen:
Een fonologische articulatiestoornis houdt in dat een kind bepaalde klanken niet heeft verworven en deze vervangt, vereenvoudigt en/of weglaat;

Onderzoek en behandeling van kinderen met fonetische articulatiestoornissen:
Een fonetische articulatiestoornis houdt in dat een kind de klank wel kan vormen, maar deze wordt motorisch niet correct gerealiseerd;

Dyslexie:
Dyslexie is een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vloet toepassen van het lezen en.of spellen op woordniveau;

Kinderen met een Dysfatische Ontwikkeling:
Dit is een hersenontwikkelingsstoornis waarbij het kind meer begrijpt van wat anderen zeggen dan het zelf kan zeggen. Voor meer informatie over Dysfatische Ontwikkeling kunt u kijken op www.dysphasia.org;

Logopedie en Tandheelkunde:
Hierbij wordt aandacht besteed aan veel voorkomende vormen van afwijkend mondgedrag in relatie tot orthodontische afwijkingen (Oro-MyoFunctionele Therapie).Voor meer informatie kunt u kijken op www.omft.info;

Afwijkend mondgedrag:
Bij sommige kinderen is de mond- en tongmotoriek slap, bijvoorbeeld door open mondgedrag, speen-, duim- en vingerzuigen, nagelbijten, opvallend veel verkoudheden of oorontstekingen.Als de lippen en tong niet voldoende bewegen kunnen er problemen ontstaan in de spraak (uitspreken klanken);

Stotteren:
Voor meer informatie over stotteren kunt u kijken op www.stotteren.nl;

Stemstoornissen bij kinderen en volwassenen:
Stemproblemen kunnen zo ernstig zijn dat het spreken belemmerd wordt. Er zijn twee soorten stemstoornissen: organische & functionele stemstoornissen.Kijk voor meer informatie op www.skbwinterswijk.nl;

Larynxmanipulatie:
Larynxmanipulatie of fascilitatie is een therapievorm die ingezet wordt bij mensen met stemklachten, slikproblemen en / of een globusgevoel. Deze klachten kunnen ontstaan door een verhoogde spierspanning in nek, schouder en halsgebied. De verhoogde spierspanningen worden vervolgens door de logopedist middels larynxmanipulatie verlaagd. Deze techniek, een trage rekking / stretching van spieren, zorgt ervoor dat de spieren van de hals, nek, kaak en mondbodem ontspannen. Hierdoor verminderen de stemklachten, globusgevoel en/of pijnklachten in het keelgebied en gaat het slikken makkelijker;

Facialis Parese:
Een facialis parese is een aangezichtsverlamming waarbij de aangezichtszenuw slecht functioneert.Voor meer informatie over facialis parese kunt u kijken op www.gezondheidsplein.nl;

Dysartrie:
Is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken de spieren die nodig zijn voor het ademen, de stemgeving en de uitspraak onvoldoende.Kijk voor meer informatie bij “stoornissen“;

Afasie:
Is een taalstoornis ten gevolge van hersenletsel.Voor meer informatie kunt u kijken op www.afasie.nl;

Slikstoornissen bij volwassenen:
Kijk voor meer informatie op www.dysfagie.com;

Ziekte van Parkinson:
Is een ziekte van de hersenen met uiteenlopende klachten wat maakt dat de ziekte van Parkinson erg complex is.Zie voor meer informatie www.parkinsonnet.nl;

Spraakafzien:
Is het aflezen van spraak middels het mondbeeld.Voor meer informatie kunt u kijken op www.nvvs.nl;

Gehoortraining na plaatsing van een CI:
Een Cochlear Implantaat (CI) is een elektronisch toestel dat aan zeer slechthorende en dove mensen de mogelijkheid biedt weer iets te horen.Voor meer informatie kunt u kijken op www.nvvs.nl;

Spraakrevalidatie na een totale laryngectomie:
Het leren spreken met behulp van een andere stemtechniek nadat het strottenhoofd inclusief de stembanden verwijderd zijn.Kijk voor informatie op www.nsvg.nfk.nl